Běh nadzahradní

Trasa:
Datum a čas:
Teplota vzduch:
Doba:
Účastníci:

nad všemi zahradami
1. 12. 2019, 18.40
-1 °C
4 min
Anička, Tom, doprovod Olda

Udržovací nadzahradní.