T s s s s s…

… tak zasyčí teplé ponořené do studeného
… tak zasyčí Ego, když mizí vystaveno přímému světlu Úžasu a Pokory
… tak zasyčí myšlenky, než zastaví se a zamrznou

Proč to děláme?

 • Necháváme tělo vystavené chladu, aby se s ním začalo přátelit či se alespoň neobávalo jeho blízkosti. Tužíme.
 • Vstupujeme do vody jako návštěvníci, abychom se v ní vzápětí cítili jako doma, abychom se v ní či do ni rozpustili, ztotožnili se s ní, tím nechali zmizet jakýkoliv souboj. Splýváme.
 • Hledáme zážitky, které posilují a šlechtí tělo i ducha. Objevujeme hranice možností a schopností lidského těla. Cestou vnímání vlastních pocitů. Sledujeme.
 • Vzájemná podpora, inspirace, postrčení. Síla více myšlenek soustředěných na stejné místo ve stejný čas. Setkáváme se.
 • Chceme inspirovat okolí, sdílet získané zkušenosti a poznání. Sdílíme.
 • Hledáme příležitosti pro společné zážitky celé rodiny. Zažíváme vzájemnou podporu, zažíváme úžas z nás samých, zažíváme mrazení nezpůsobené chladem, ale rozechvěním z vědomí blízkosti tajemství prostého štěstí. Slavíme.

Co je úžas?

 • Úžas je energie rozšiřující oči i srdce.
 • Úžas je přirozená součást dětství, v naší kultuře a smýšlení většinou přirozeně ztracená dospíváním – mylnou domněnkou svrchovanosti člověka nad životem a jeho aspekty.
 • Úžas je cesta k pokoře, která otvírá obzor a boří hranice poznání, často vystavěné vzděláním, vždy posilované strachem z neznámého a neovladatelného.
 • Úžas je způsob návratu k otevřenosti, která sbližuje, propojuje, maže role starších a mladších, rodičů a dětí.

Jak to začalo?

 • Setkáváním s lidmi se zkušenostmi s koupáním v chladné vodě. Většinou otužilci.
 • Vyprávěním manželů Jany a Mirka Tomešových, otužilců z České Třebové, na dovolené v Chorvatsku v červnu 2018.
 • Vyposlechnutím klíčové zprávy – Mirek Tomeš nemá rád studenou sprchu.
 • Vytvořením vize o společných prožitcích všech členů rodiny, společných prožitcích mnoha rodin, sbližujících a rozradostňujících, zároveň posilujících zdraví fyzického těla – odraz psychického světa.
 • Zlomem. Myšlenkovým přerodem. Rozhodnutím.
 • Dne 24. 6. 2018 jsme se přestali vyhýbat koupání ve vodě dříve pojmenovávané jako „studená“.
 • Získáním patronů naší vize v úrovni otužileckých zkušeností – manželů Tomešových.

Jak to pokračuje?

 • Prosinec 2019: v závěru roku se objevují zvědavci nalákaní na vánočních večírcích, kde se dobře slibuje 🙂 Rosalky Iva, Lenka, Pavla, avizovaný Petr v reprezentačních plavkách
 • Říjen 2019: po delším avizování o blížícím se pokusu se přidává Zdenička – rosický symbol překonávání překážek, plnění dávných snů i okamžitých nápadů. Slaví úspěch, zažívá radost. Prý se chystá další zájemce Petr…
 • Říjen 2019: nečekaně rychle se ke Standovi přidává Janča, velmi rychle se objevuje Hanka a obě velmi rychle mizí ve vodě. Libor zatím postává na břehu, ale dlouho nevydrží jen přihlížet…
 • Září 2019: šumavský rodák Standa nachází souznění v ponořování těla do vody chladnější než letních chorvatských 28 °C
 • Květen 2019: zvolna končí romantická osamělost u vodních toků
 • Duben 2019: Věrka navštěvuje seminář s žáky Wima Hofa – porovnává, zkoumá, nechává pro nás použitelné
 • Leden 2019: už jen splýváme, zakotvili jsme v náruči řeky Balinky ve Velkém Meziříčí – v místě vymletého břehu je dostatek vody, ale hůř se povlává, protože proud je silný
 • Listopad 2018: někdo někdy plave, někdo někdy vlaje a splývá, stále hledáme a bezpečným zázemím je zahradní bazén
 • Září 2018: koupeme se a plaveme, objíždíme kraj a hledáme místo s dobrým přístupem k vodě, romantické, s dostatečnou hloubkou vody… zkrátka takovou moravskou Cetinu ne a ne najít….
 • 27. 6. 2018: iniciace a zasvěcení – křišťálová voda pramene řeky Cetiny v Chorvatsku, hluboký zážitek z dotyku o teplotě 8 °C
ZASVĚCENÍ: pramen Cetiny (HR) 27. 6. 2018