Běh nadzahradní

Trasa:

Datum a čas:
Teplota vzduch:
Doba:
Účastníci:

na hřiště ke kapličce a zpět, cik-cak nad všemi zahradami
9. 1. 2020, 21.30
0 °C
T: 10 min O: 15 min
Tom, doprovod Olda

Protirýmovní.