Jihlava-Ivančice (12,5 °C)

Místo:
GPS:
Datum a čas:
Teplota vzduch:
Teplota voda:
Účast:

Jihlava u Stromokruhu Evropy
49.096049N, 16.395561E
25. 10. 2019, 12.30
19,6 °C (digi)
12,5 °C (Standův)
Věrka, Zdenička, Jana, Standa, Olda

Nádhera pokračuje. Krásné počasí, Zdenička v euforii, my ze Zdeničky. 🙂