Běh nadzahradní

Trasa:

Datum a čas:
Teplota vzduch:
Doba:
Účastníci:

na hřiště ke kapličce a zpět, cik-cak nad všemi zahradami
8. 1. 2020, 21.30
4 °C
T: 8 min
Tom, doprovod Olda

Protirýmovní.