(B) Kapličkový

Trasa:

Datum a čas:
Teplota vzduch:
Doba:
Účastníci:

alejí ke kapličce, oběh kolem a zpět

5. 1. 2019, 19.30
2 °C
7 min
O, T

Blátivý běh, čelovky nutné.